8:00 - 23:59

Locations

 
Adresë Rruga Naim Frasheri, Sarande, 9701, Shqipëri
telefon +355 697 997 299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 20:00
 • Tue: 08:00 - 20:00
 • martohem me: 08:00 - 20:00
 • thu: 09:00 - 20:00
 • fri: 08:00 - 20:00
 • Sat: 10:00 - 20:00
 • diell: 10:00 - 20:00
 
Adresë Terminal porti, Sarande, 9701, Shqipëri
telefon (650) 821-8211
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
 • Marrja e hershme: 0 EUR
 • Kthimi i vonshëm: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 06:00 - 21:00
 • Tue: 06:00 - 21:00
 • martohem me: 06:00 - 21:00
 • thu: 06:00 - 21:00
 • fri: 06:00 - 21:00
 • Sat: 06:00 - 21:00
 • diell: 06:00 - 21:00
 
Adresë SH81, Ksamil, TË 9706, Shqipëri
telefon +355 675 385 600
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
 • Marrja e hershme: 0 EUR
 • Kthimi i vonshëm: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
 
Adresë Rruga 18 Shtatori, Gjirokaster, GJ 6001, Shqipëri
telefon +355 696 118 961
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
 • Marrja e hershme: 0 EUR
 • Kthimi i vonshëm: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
 
Adresë Rinas, Tirane, TR 1000, Shqipëri
telefon +355 697 997 299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
 • Marrja e hershme: 0 EUR
 • Kthimi i vonshëm: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 06:00 - 21:00
 • Tue: 06:00 - 21:00
 • martohem me: 06:00 - 21:00
 • thu: 06:00 - 21:00
 • fri: 06:00 - 21:00
 • Sat: 06:00 - 21:00
 • diell: 06:00 - 21:00

Vlore Port

Adresë Vlore Port, Vlore, 0000, Shqipëri
telefon +355697997299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
 • Kthimi i vonshëm: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
 
Adresë Rruga 1 ujë, hekur, Saranda 0000, Shqipëri
telefon +355697997299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
 • Marrja e hershme: 0 EUR
 • Kthimi i vonshëm: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
 
Adresë Durres Port, Durres, Saranda 0000, Shqipëri
telefon +355697997299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 EUR
 • kthimi: 0 EUR
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
212021 Të drejtat e autorit nga Makina me qira e Blue Line | Të gjitha të drejtat e rezervuara.