8:00 - 23:59

Kushtet e marrjes me qira të makinave & Kushtet

KUSHTET & KUSHTET

 

 

Makina juaj me qira përfshin:

 • Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta me normën më të lartë.
 • Kilometrazh i pakufizuar për të gjitha makinat. Tarifa e vendndodhjes.
 • 24 Orari i asistencës rrugore.
 • TVSH dhe taksat vendore.

 

Qira NUK Përfshin:

 • Karburant
 • Gjobat në trafik - Shoferi është plotësisht përgjegjës. 15Për çdo gjobë paguhet komisioni euro.

 

Garancia e depozitave:

 • 250€ DEPOZIT, pagesa është e mundur me Cash on Car Pick-up, edhe me Kartela Krediti ose Debiti (Depozita me karta kanë një tarifë shtesë prej 4%).

 

Politika e pagesës

 • Pagesa me qira është 100% paraprakisht, kur e keni nënshkruar këtë kontakt. Pagesa me para të gatshme pranohet.
 • Kartat e kreditit të pranueshme janë VISA, VISA Elektron, Master Card dhe Maestro.
 • Pagesat me karta kanë një tarifë shtesë prej 4%.

 

Ndryshime në rezervim:

 • Rezervimet mund të ndryshohen deri në 48 orë para periudhës së qirasë.

 

Politika e anulimit:

 • Rezervimi mund të anulohet me një rimbursim të plotë deri në 48 orë para fillimit të qirasë, me një rimbursim të plotë të shumës që keni paguar për rezervimin.
 • Numri minimal i ditëve me qira në korrik, gusht, Dhjetor dhe Janar është 2 ditë, nëse rezervimi është bërë për më pak se 2 ditë për muajt e përmendur, qiradhënësi rezervon të drejtën të anulojë rezervimin.

 

Kushtet e qirasë:

 • Automjetet jepen me qira normalisht në Sarandë, Gjirokastër, Ksamilit dhe Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës . Nese ju deshironi, ne mund ta dorëzojmë makinën në çdo vend apo në kufijtë e Shqipërisë, për një tarifë shtesë të marrjes / mbledhjes.
 • Nëse makina jepet me qira ose kthehet nga çdo vend në Shqipëri (përveç zyrave tona),Me nënshkrimin e kontratës, makina kalon një kontroll dhe konstatimet bëhen dhe regjistrohen në kontratë. Me kthimin e makinës nga klienti, një punonjës i autorizuar i kompanisë inspekton makinën, dhe nëse konstaton humbje dhe dëme të shkaktuara nga faji i Qiramarrësit dhe të pambuluara nga polica e sigurimit, shuma mund të paguhet në vend.

Çmimi i qirasë:

 • Të gjitha çmimet janë në EURO.
 • Periudha e qirasë llogaritet 24 orë nga momenti i marrjes me qira.
 • Nëse kthimi i makinës vonohet brenda 1 orë, me ndonjë arsye të përshtatshme, nuk do të tarifohesh. Në rast vonese për më shumë se 2 orë 100% e qirasë që duhet për 1 dita duhet paguar.

 

Asnjë tarifë e fshehur!

 • Ne ofrojmë një gamë të gjerë automjetesh të klasave dhe modeleve të ndryshme.
 • Të gjitha automjetet kanë kaluar kontroll teknik të kujdesshëm; janë të pajisura plotësisht, me kondicioner, bllokimi qendror i derës, air bag, ABS, dritaret elektrike, etj. dhe çdo pajisje tjetër të detyrueshme (çantë e ndihmës së parë, zjarrfikës, trekëndëshi, çelësi i gomave).
 • Të gjitha makinat janë të siguruara. Ato mbulohen kundrejt përgjegjësisë ndaj palës së tretë në shkallën më të lartë.

 

Kërkesat për qiramarrësin:

 • Qiramarrësi duhet të jetë ndërmjet 21 dhe 65 vjeç, duhet të ketë dokumente personale të vlefshme – pasaportë dhe patentë shofer, me praktikë të vozitjes minimale 2 vjet.
 • Makina e marrë me qira mund të drejtohet vetëm nga personat e vendosur dhe të autorizuar nga Kontrata e Qirasë.
 • Ne nuk tarifojmë shtesë për shoferin e dytë, por kërkojmë që të na informoni nëse do të ketë shofer tjetër, kështu që ne mund t'i vendosim ato në kontratën e qirasë. Në raste të caktuara mund të bëjmë përjashtim për drejtuesit e mëposhtëm 20 vjeç, por do të nevojitet një depozitë shtesë.
 • Nëse licenca juaj nuk është me alfabet latin (d.m.th. arabisht, ruse ose kineze) ju duhet të sillni një patentë shoferi ndërkombëtar dhe patentën tuaj vendase.

Probleme teknike:

 • Makinat qe jepen me qera jane te mirembajtura dhe te mbajtura ne gjendje shume te mire teknike. Sidoqoftë, mund të shfaqet një problem teknik.
 • Në rast problemi teknik, klienti duhet te na kontaktoje ne NUMRAT E TELEFONIT TE EMERGJENSE qe jane te shkruar ne kontraten e qerase.
 • Nëse problemi është i vogël dhe makina është në lëvizje, ne mund t'i kërkojmë klientit ta drejtojë atë në garazhin e parë të disponueshëm në rrugë për të rregulluar problemin.
 • Në fund të periudhës së qirasë klienti duhet të na tregojë një faturë nga garazhi dhe ne do të kthejmë shumën e shpenzuar për riparimin.
 • Nëse shfaqet një problem i madh teknik, ne do të dërgojmë menjëherë kamionin tonë të shërbimit me një makinë tjetër të ngjashme për të ndryshuar atë të prishur.

 

Kushtet e përgjithshme të planeve të mbrojtjes:

 • Gjatë marrjes së automjetit është e rëndësishme të zgjidhni një lloj mbulimi shtesë, ka paketa të ndryshme mbulimi të cilat përshtaten sipas nevojave dhe aftësive tuaja, nga zvogëlimi i tepricës së dëmit në asnjë tepricë.
 • CDW – Heqja e dëmit nga përplasja kufizon përgjegjësinë e shoferit për dëmet e shkaktuara në automjet.
 • Klienti është përgjegjës vetëm për shumat e mëposhtme:*750,00 € (TË GJITHA KATEGORITË E MJETEVE)
 • Dëmet e shkaktuara në automjet do të tarifohen sipas listës së çmimeve të riparimit të disponueshme në zyrat tona.
 • MBROJTJE NGA VJEDHJA (TP)Mbrojtje nga vjedhjet (TP) kufizon përgjegjësinë e shoferit në rastet e vjedhjes së mjetit ose dëmtimeve të bëra për shkak të vjedhjes ose tentativës për vjedhje në shumën e tepërt, që i nënshtrohet kushteve të marrëveshjes së qirasë. TP nuk mbulon sendet personale: *750,00 € (TË GJITHA KATEGORITË E MJETEVE)
 • CDW + Heqja dorë nga dëmtimi i përplasjes plus zvogëlon tejkalimin e dëmit në kufijtë e mëposhtëm:*750,00 € (TË GJITHA KATEGORITË E MJETEVE)
 • WUG – Rrotat, Mbrojtja e pjesës së poshtme dhe xhamit është mbulim i plotë për dëmtimet e bëra në pjesën e poshtme, xhami, dhe rrotat e automjetit.

 

Në rast të një aksidenti trafiku, vjedhje, prishja e motorit ose e ngjashme, Klienti është i detyruar të:

 • mbajeni mjetin të sigurt deri në momentin që të merret nga qiradhënësi.
 • merrni emrat dhe adresat e çdo dëshmitari dhe pjesëmarrësi.
 • telefononi policinë dhe siguroni dosjen e tyre, përveç në rast të prishjes së motorit.
 • jepni një deklaratë sa më shpejt të jetë e mundur në zyrën më të afërt të qiradhënësit.
 • Në rast se përdoruesi nuk siguron një raport policor, të gjitha planet e zgjedhura të mbrojtjes së sigurimit si TP / CDW, CDW konsiderohen të pavlefshme për shkak të dështimit të klientit për të respektuar dispozitat e marrëveshjes së qirasë dhe termave dhe kushteve të përgjithshme.

 

Kostot që nuk mbulohen nga kompania e qirasë dhe nuk mund të mbulohen nga asnjë mbulim shtesë

 • Humbja ose vjedhja e bagazheve dhe ose sendeve personale nga automjeti
 • Bileta parkimi ose gjoba, shkeljet e trafikut dhe të tilla
 • Kostot për shkak të përdorimit të gabuar të llojit të karburantit
 • Shpenzimet për të humbur, çelësat e makinave të vjedhura ose të dëmtuara
 • Shpenzimet për të humbur, dokumente të vjedhura ose të dëmtuara të makinës
 • Shpenzimet nga pakujdesia – bateri bosh
 • Shpenzimet për shkak të dëmtimit të pjesës së brendshme të makinës
 • Kostot e pajisjeve të humbura (gome rezerve, komplet për riparimin e gomave, raftet e bunkerit, dokumentin tim, manualin e shoferit)
 • Shpenzimet për shkak të dëmtimit të pajisjeve shtesë
 • Shpenzimet për shkak të keqpërdorimit të makinës
 • Shpenzimet për shkak të mospërfilljes së udhëzimeve për mirëmbajtjen e makinës të deklaruara në librin e servisit të makinave
 • Shpenzimet për automjetin nën ndikimin e alkoolit ose drogës
 • Kostot e nxjerrjes së makinave nga zonat e paarritshme (p.sh. nxjerrja nga balta për shkak të udhëtimit jashtë infrastrukturës së rregullt rrugore)
 • Shpenzimet e bëra nga shfrytëzimi i rrugëve të dheut
 • Shpenzimet e bëra nga garat e makinave ose pjesëmarrja e makinave në ngjarje sportive
 • Shpenzimet për shkak të mbingarkesës së makinës me njerëz ose ngarkesë
 • Shpenzimet e dëmit të shkaktuara nga një person që nuk përmendet në kontratë si drejtues kryesor ose shtesë
 • Kostot e krijuara në rastet kur drejtuesi kryesor ose shoferi shtesë i deklaruar në kontratën e qirasë nuk ka patentë shoferi të vlefshëm ose ka ndalim për drejtimin e mjeteve motorike..
 • Të tjera: fshirëset ose bravat e xhamave të dëmtuara, humbja ose vjedhja e pjesëve të jashtme të mjetit pa dosje të policisë, kostot e dëmtimit të shkaktuara nga përdorimi i bartësve të çatisë ose i bagazheve në transportues, dëmtimi i shkaktuar nga trajtimi jo i duhur i bagazheve dhe/ose vendosja e ngarkesave ose bagazheve në çati, kapuç etj., si dhe shpenzimet e shkaktuara nga mospërfillja e paralajmërimeve zanore dhe vizuale të mjetit.

Çelësi i humbur

 • Në rast se qiramarrësit i ka humbur çelësi i makinës, një tarifë prej 300,00 € dhe më shumë (varet nga modeli i automjetit) do të aplikohet.

 

Dokumentacioni i humbur ose targat e regjistrimit

 • Në rastin e humbjes ose vjedhjes së dokumentacionit/targave të automjetit, një tarifë prej 150.00 € do të aplikohen.
 • Raporti i policisë është i detyrueshëm.

 

Pastrimi i automjeteve

 • Një tarifë minimale prej 10 € do të paguhet për pastrimin normal kur një automjet i marrë me qira kthehet në gjendje të pakënaqshme dhe/ose me një brendshme të ndotur..
 • Në rast se automjeti kërkon një procedurë të veçantë pastrimi pas rënies (d.m.th. heqja e erës, qimet e kafshëve, derdhja e lëngjeve), një tarifë minimale prej 60.00 € do të tarifohet.

 

Mos pini duhan në automjete

 • Dënimi për pirjen e duhanit në automjet është 60,00 €.

 

PËRDORIMI I NDALUAR. Automjeti nuk do të përdoret:

 • për transportin e personave me kompensim
 • në çdo garë, provë, ose ngjarje konkurruese
 • jashtë Shqipërisë pa marrë më parë lejen me shkrim të Kompanisë së Qiramarrësit
 • nga çdo person që nuk është specifikuar në faqen e rezervimit
 • në shkelje të çdo shteti, ose ligjet vendore
 • ndërsa nën ndikimin e substancave dehëse ose drogave
 • për të shtyrë ose tërhequr
 • për të lënë çelësat brenda ose për të mos kyçur ose siguruar siç duhet automjetin (duke përjashtuar parkimin me shërbëtor)
 • nëse përdorimi i mëtejshëm i mjetit do të shkaktonte dëme (d.m.th. drita paralajmëruese e ndezur, gomë e shfryrë, avulli që del nga motori)
 • për të transportuar lëndë të rrezikshme ose shpërthyese
 • për të transportuar një peshë totale të mjetit dhe ngarkesës më të madhe se pesha bruto e automjetit siç specifikohet në mjet.
 • për të vozitur brenda ose përmes një strukture ku ka hapësirë ​​të pamjaftueshme, qoftë me lartësi apo gjerësi – ose jashtë rrugëve të mirëmbajtura rregullisht.
 • për të drejtuar automjetin nëse ngarkesa është e pasigurt dhe/ose e pasiguruar.

 

NË ASNJË RAST NUK DO TË MIRË ME QIRA TË NËNSHËNDROHET OSE TË Lëshohet MJETETI NJË PERSONI OSE KORPORATË TJETËR.

 • Nëse automjeti është marrë nga Qiradhënësi me mashtrim ose keqinterpretim ose është marrë ose përdoret për të mbështetur një qëllim të paligjshëm, i gjithë përdorimi i automjetit është PA LEJE TË QIRATORIT. Kushtet e mësipërme janë kumulative dhe secila prej tyre do të zbatohet për çdo përdorim, funksionimin ose drejtimin e mjetit.
 • Automjeti me Qira duhet të drejtohet vetëm nga qiramarrësi ose shoferët shtesë të përmendur në marrëveshjen e qirasë.
 • Automjeti me Qira nuk duhet të përdoret: për shkelje të dispozitave të Kodit të Qarkullimit Rrugor në Shqipëri, për çdo qëllim në kundërshtim me ligjin shqiptar, për tërheqjen e automjeteve të tjera, për transportimin e sendeve të rënda ose bagazhit, materiale të ndezshme, ose sende të mprehta, jashtë rrjetit rrugor të asfaltuar, dhe / ose përdorimi nën ndikimin e alkoolit, substanca narkotike ose toksike ose shpejtësi.
 • Qiramarrësi merr përsipër të mos lejojë që makina të drejtohet nga persona të tjerë përveç tij ose nga ata të aprovuar nga qiradhënësi dhe për të cilët ai garanton, dhe të ripërdorë automjetin vetëm për nevojat e tij personale. Isshtë e ndaluar për çfarëdo konkursi, dhe të përdorin automjetin me qira duke transportuar një numër më të madh të udhëtarëve sesa ai i kryer në kontratë.
 • Përveç kësaj, automjeti nuk guxon të transportohet me anije; ose përtej kufijve të vendit pa autorizimin paraprak me shkrim të Kompanisë së Rentals Car

Kthimi i mjetit

 • Kjo marrëveshje është vetëm një marrëveshje me qira.
 • Automjeti është pronë e Qiradhënësit dhe do të kthehet në adresën e Qiradhënësit ose në një vend të caktuar nga Qiradhënësi dhe në datën e treguar në faqe 1 ose më herët nëse kërkohet, se bashku me te gjitha gomat, mjetet, aksesorë, dhe pajisjet në të njëjtën gjendje si kur janë marrë, konsumimi i zakonshëm i pritshëm.
 • Moskthimi i automjetit në vendin dhe datën e përcaktuar në këtë Marrëveshje, do të ndërpresë lejen e Qiramarrësit që Qiramarrësi të përdorë automjetin dhe kështu do të përfundojë zgjatjen e të gjithë mbulimit të sigurimit të parashikuar këtu.
 • Nëse automjeti i marrë me qira i kthehet Qiramarrësit në ndonjë vend tjetër nga ai i listuar këtu, Qiramarrësi pranon të paguajë të gjitha shpenzimet e bëra nga Qiramarrësi për kthimin e automjetit.
 • Qiradhënësi ose ndonjë prej agjentëve ose punonjësve të tij, mund të riposedojë në mënyrë paqësore automjetin pa kërkesë kudo që të gjendet dhe të përfundojë këtë Marrëveshje Qiraje nëse automjeti është i parkuar në mënyrë të paligjshme, përdoret në kundërshtim me ligjin, ose në kundërshtim me Marrëveshjen, ose ishte i braktisur.
 • Qiradhënësi nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjës ndaj Qiramarrësit për dëmet që rezultojnë nga një riposedim i tillë dhe as nuk do të jetë përgjegjës për humbjen ose dëmtimin e ndonjë prone të Qiramarrësit që gjendet në të..

 

Lloji i makinës

 • Të gjitha automjetet e përfshira në katalogët tanë janë vetëm ilustruese. Automjetet aktuale mund të ndryshojnë dhe ju mund të pajiseni me një model të ngjashëm në diskrecionin e Kompanisë së Car Rentals.

Detyrimi i qiramarrësit

 • Qiramarrësi është i detyruar t'i sigurojë qiramarrësit një automjet për një çmim të caktuar.
 • Qiramarrësi siguron makinën dhe qiramarrësin.
 • Qiramarrësi është i detyruar të kontrollojë gjendjen e automjetit dhe të sigurojë që të jetë i sigurt për t'u përdorur para qirasë.
 • Makina që siguron qiramarrësi duhet të jetë e pastër dhe e rregulluar.

 

Mbrojtja e të dhënave

 • Në rrjedhën e kryerjes së procesit të qirasë, është e nevojshme të grumbullohen disa të dhëna personale. Mandatoryshtë e detyrueshme të siguroni të gjithë informacionin e kërkuar. Në mungesë të një informacioni të tillë, [Kompania me qira e makinave] (Kontrolluesi i të dhënave) nuk do të jetë në gjendje të përpunojë saktë qiranë tuaj. Kontrolluesi i të Dhënave do të përdorë të dhënat tuaja personale për t'ju ndihmuar në rezervimin, marrja me qira, dhe automjetet me qira dhe për qëllime të marketingut.
 • Ju mund të korrigjoni gabimet faktike në ato të dhëna ose të ushtroni të drejtën tuaj për qasje, azhurnimi, ose fshini të dhënat personale duke dërguar një kërkesë te Kontrolluesi i të Dhënave duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në marrëveshjen e qirasë që keni nënshkruar kur keni mbledhur automjetin. Politika e Privatësisë në http://www.rentalcar.al.

 

®2022 E drejta e autorit nga Blue Line Car Rental | Të gjitha të drejtat e rezervuara.