8:00 - 23:59

Locations

Adresë Rruga Naim Frasheri, BLUE LINE, Sarande, 9701, Shqipëri
telefon +355 697 997 299, +355 672 398 888
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 euro
 • kthimi: 0 euro
 • Marrja e hershme: 5 euro
 • Kthimi i vonshëm: 5 euro
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 23:00
 • Tue: 08:00 - 23:00
 • martohem me: 08:00 - 23:00
 • thu: 08:00 - 23:00
 • fri: 08:00 - 23:00
 • Sat: 08:00 - 23:00
 • diell: 08:00 - 23:00
Adresë SH81, Ksamil, TË 9706, Shqipëri
telefon +355 672 398 888
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 euro
 • kthimi: 0 euro
 • Marrja e hershme: 0 euro
 • Kthimi i vonshëm: 0 euro
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
Adresë Rruga 18 Shtatori, Gjirokaster, GJ 6001, Shqipëri
telefon +355 696 118 961
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 euro
 • kthimi: 0 euro
 • Marrja e hershme: 10 euro
 • Kthimi i vonshëm: 10 euro
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
 
Adresë Rinas Airport, Tirane, Tirane 1000, Shqipëri
telefon +355697997299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 euro
 • kthimi: 0 euro
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
Adresë Mithat Hoxha, SARANDE, VLORE 9701, Shqipëria
telefon +355697997299
Tarifat e vendndodhjes
 • Pick-Up: 0 euro
 • kthimi: 0 euro
 • Marrja e hershme: 0 euro
 • Kthimi i vonshëm: 0 euro
Orë pune
 • Mon: 08:00 - 19:00
 • Tue: 08:00 - 19:00
 • martohem me: 08:00 - 19:00
 • thu: 08:00 - 19:00
 • fri: 08:00 - 19:00
 • Sat: 08:00 - 19:00
 • diell: 08:00 - 19:00
®2022 E drejta e autorit nga Blue Line Car Rental | Të gjitha të drejtat e rezervuara.